PRIVACY POLICY


11 augustus 2022

Jouwtrapspecialist hecht veel waarde aan uw privacy. Wij werken dan ook volledig volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en verwerken uitsluitend gegevens van klanten die wij nodig hebben voor het optimaliseren van onze service. Uw privacy staat bij ons centraal en wij houden de verzamelde gegevens veilig.

Wanneer u bij ons een vrijblijvende offerte wilt aanvragen via de website, dan is het hiervoor noodzakelijk om ons de benodigde gegevens voor deze offerte te verstrekken. In geen geval, en voor geen enkel doeleinde, verstrekken wij deze ingevulde gegevens aan derden.

Deze privacy policy is van toepassing op zowel de website van Jouwtrapspecialist als op de dienstverlening die wij onze klanten aanbieden. De ingangsdatum van de geldigheid van deze privacy policy is 11 augustus 2022, de datum waarop wij deze laatste versie hebben opgesteld. Eerdere versies komen hiermee te vervallen.

In deze privacy policy bieden wij u meer informatie over de gegevens die wij van u verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Ook bieden wij u inzicht in de manier waarop deze verzamelde gegevens door ons worden opgeslagen en de manier waarop wij maatregelen nemen om deze optimaal tegen misbruik te beschermen. Tot slot bieden wij u inzicht in de rechten die u heeft met betrekking tot de gegevens die u heeft verstrekt aan ons.

Indien u vragen heeft over deze privacy policy kunt u altijd contact opnemen met Jouwtrapspecialist. U vindt onze contactgegevens op onze website en onderaan deze privacy policy.

De websitesoftware van Jouwtrapspecialist
Jouwtrapspecialist maakt gebruik van een opensource CMS systeem voor de websites. Onze CMS voldoet niet alleen aan de websitebehoeften, maar houdt zich ook aan zowel de toegankelijkheidsnormen als de normen op het gebied van privacy. Onze website is optimaal beveiligd en maakt gebruik van een beveiligde dataopslag. Daarnaast is er een SSL-encryptie aanwezig en hanteren wij een sterk wachtwoordbeleid.

Mailverkeer tussen Jouwtrapspecialist en de klant
Al het zakelijke mailverkeer tussen Jouwtrapspecialist en de klant verloopt via Outlook. Deze ervaren partij heeft zowel organisatorische als technische maatregelen getroffen om corruptie, verlies en misbruik van uw en onze gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Al het mailverkeer wordt door ons als vertrouwelijk behandeld.

Online reviews verzamelen
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten onze dienstverlening als prettig ervaren. Dagelijks zetten wij ons in om de klanttevredenheid optimaal te houden. In deze tijd is het verzamelen van online reviews dé manier om klanten hun ervaringen te laten delen met eventuele toekomstige klanten. Als klant van Jouwtrapspecialist kunt u uw ervaringen met ons delen via Google, op ons Google bedrijfsaccount. Dit doet u altijd vrijwillig en u bepaalt welke informatie u hierbij wel of niet wilt delen. Alle reviews die op Google worden gepubliceerd zijn openbaar. U heeft altijd het recht om uw gepubliceerde review te verwijderen wanneer u dit wenst.

Administratie en boekhouding
Als belastingplichtig bedrijf zijn wij vanzelfsprekend verplicht om een goede administratie en boekhouding te voeren. Hiervoor moeten wij uw gegevens verzamelen. Uw naam- en adresgegevens worden, gekoppeld aan de service, door ons verwerkt in de administratie. Deze informatie wordt gebruikt voor het opstellen van de verkoopfacturen. Als uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Voor het aanvragen van een offerte via onze website dient u gegevens aan ons door te geven. Deze gegevens verzamelen wij uitsluitend voor het opstellen van de offerte en het verbeteren van onze dienstverlening. Deze informatie delen wij in geen geval met derden voor commerciële doeleinden en wij gebruiken deze gegevens ook niet voor eigen marketingdoeleinden. Wanneer het noodzakelijk is om uw gegevens voor een afwijkend doeleinden met een derde te delen, ongeacht de reden, dan zullen wij hiervoor eerst uw toestemming vragen. Jouwtrapspecialist dient te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen zullen wij uw gegevens met betrokken derden moeten delen. Deze betrokken partijen dienen zich via een overeenkomst of middels wettelijke verplichtingen te houden aan de geheimhouding van uw informatie.

De gegevens die wij verzamelen
Bij het aanvragen van uw offerte via onze website geeft u ons informatie door. Deze informatie wordt door ons verzameld. Daarnaast worden ook een aantal gegevens automatisch verzameld door onze website. Hierbij betreft het geen persoonsgegevens, maar overige gegevens, waaronder uw IP-adres, de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem. Deze gegevens worden automatisch geregistreerd, maar worden door ons niet gebruikt en ook niet gedeeld met derden.

Situaties waarin wij uw gegevens wel delen
Onder normale omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Echter, er zijn uitzonderlijke situaties denkbaar waarin wij worden gedwongen tot het delen van persoonsgegevens. In deze situaties is er sprake van een wettelijke verplichting. Dit is het geval bij een strafrechtelijk onderzoek of een fiscaal onderzoek. In deze situaties is Jouwtrapspecialist wettelijk verplicht om medewerking te verlenen aan het betreffende onderzoek. Binnen de mogelijkheden van de Nederlandse wet zullen wij ons verzetten tegen het delen van persoonsgegevens van onze klanten.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Voor de periode waarin u klant van ons bent worden uw persoonsgegevens door ons bewaard in de administratie die wij actief gebruiken. Na afloop van onze dienstverlening aan u, wanneer de traprenovatie volledig naar wens is afgerond, verwijderen wij uw gegevens uit de actieve administratie. Wettelijk zijn wij verplicht om onze zakelijke administratie, waarin uw gegevens zijn opgenomen op de facturatie, te bewaren voor een termijn van zeven jaren. Deze administratie is in actief en wordt uitsluitend gebruikt wanneer hier door een overheidsinstantie een beroep op wordt gedaan.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?
Zowel in de Nederlandse als in de Europese wetgeving staan uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. Wij versturen alle communicatie met betrekking tot onze dienstverlening naar het mailadres dat u bij ons heeft aangegeven. U heeft altijd het recht om dit mailadres aan te passen door contact met ons op te nemen. Wij zullen het vervangende mailadres verifiëren.

Bestaat bij u het vermoeden dat Jouwtrapspecialist uw persoonsgegevens incorrect verwerkt, gebruikt of met derden deelt? Dan heeft u in alle gevallen het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien. U kunt contact met ons opnemen om kenbaar te maken dat u deze verzamelde gegevens wilt inzien. Wij versturen u het document met de verzamelde gegevens binnen een termijn van maximaal 30 dagen. Het document wordt aangeboden aan het bij ons bekende mailadres.

In alle gevallen heeft u het recht om verzamelde persoonsgegevens te wijzigen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen om de wijzigingen aan ons door te geven. Wij passen uw persoonsgegevens binnen een termijn van maximaal 30 dagen aan en sturen u hiervan een bevestiging.

De mogelijkheid bestaat om een verzoek bij ons in te dienen voor het beperken van de gegevens die wij verzamelen. U heeft hiermee het recht op een beperking van de gegevensverwerking. Dit verzoek dient u in door contact met ons op te nemen. Wij zullen binnen een termijn van 30 dagen per mail bevestigen dat bepaalde gegevens niet langer zullen worden verzameld / verwerkt.

Gebruikmaking van cookies op de website
Er wordt op de website van Jouwtrapspecialist gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst, zoals uw computer. De betreffende tekstbestandjes bieden ons informatie over de manier waarop er gebruik wordt gemaakt van onze website. Door deze informatie te analyseren zijn wij in staat om onze dienstverlening en onze website te optimaliseren. Door cookies gegenereerde informatie wordt op beveiligde servers opgeslagen. U heeft in alle gevallen het recht om vanuit uw browser de cookies uit te schakelen. Uiteraard kunt u dan nog steeds gewoon gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in onze privacy policy
De privacy policy van Jouwtrapspecialist is volledig afgestemd op onze dienstverlening, onze communicatie en het gebruik van onze website. Het is mogelijk dat wij wijzigingen in onze privacy policy moeten doorvoeren wanneer onze dienstverlening, communicatie of website verandert. Wanneer het noodzakelijk is behouden wij ons het recht om de privacy policy te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van onze privacy policy.

Vragen en opmerkingen
Jouwtrapspecialist controleert met regelmaat of er optimaal wordt voldaan aan de privacy wetgeving (AVG). Heeft u hier vragen over of heeft u iets op te merken over onze actuele privacy policy? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Jouwtrapspecialist
Duinbosstraat 9
1361 BK Almere
T: 06 186 11 678
E: info@jouwtrapspecialist.nl

BTW nummer: NL003555382B92
KvK nummer:  81410212

Image

Contact

Ons postadres:
Jouwtrapspecialist
Duinbosstraat9
1361BK Almere

06 18 61 16 78
info@jouwtrapspecialist.nl
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn incl.btw.